Anunț de demarare a procedurii de recrutare și selecție în cadrul proiectului Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod SIPOCA 942/SMIS 151309

Expert digitalizare

Asociația Intellisoft angajează urmatorii experți pentru proiectul Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod SIPOCA 942/SMIS 151309:

NIVEL DE STUDII: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

 • EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ: minim 5 ani
 • EXPERIENŢĂ SPECIALITATE: minim 2 ani

COMPETENŢE MINIME:

 • CUNOŞTINŢE NECESARE: Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a Ghidului Solicitantului pentru POCA 659/2/1 (CP 14/2021); Cunoștințe temeinice în domeniul tehnologiei informației și/sau al digitalizării;
 • APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE: Capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a lua decizii; Aptitudini de comunicare şi de calcul; Aptitudini negociere, planificare şi organizare a operaţiunilor şi activităţilor; Aptitudini de atenţie selectivă, concentrată şi distributivă;
 • CERINŢE PENTRU EXERCITARE: Spirit organizatoric; Echilibru emoţional; Capacitate de a evalua şi a lua decizii; Capacitate de a lucra cu oamenii; Rezistenţă mare la stres; Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare; Punctualitate
 • CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, informarea, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea şi controlul oamenilor, ambiţie, încredere în sine, activism, energie, fluenţă verbală.
 • CERINȚE LIMBĂ STRĂINĂ: Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, preferabil limba engleză la un nivel mediu – avansat (scriere, conversație și pronunție, ascultare, citire);

RESPONSABILITĂŢI ŞI SARCINI:

 • Elaborează studiul de tip diganoză, privind nevoia de digitalizare a UAT-urilor la nivelul comunelor din România;
 • Se implică în organizarea evenimentelor și diseminarea rezultatelor studiului de diagnoză, privind nevoia de digitalizare a UAT-urilor la nivelul comunelor din România, prin toate canalele de comuncare ce îi sunt disponibile;
 • Dezvoltă manualul de digitalizare prevăzut în proiect, participând la consultările privind dezvoltarea manualului și pornind de la rezultatul consultărilor privind dezvoltarea de proceduri de susținere și promovare a dezvoltării digitale la nivel local;
 • Răspunde de multiplicarea rezultatului proiectului și acordă consultanță și suport autorităților publice locale ce vor utiliza/testa instrumentul dezvoltat prin proiect;
 • Cunoaste și se preocupa permanent de întelegerea în profunzime a activităților desfășurate în în proiect, modul cum pot fi ele susținute și dezvoltate prin solutții IT&C adecvate.
 • Transpune sau participa la transpunerea proceselor din proiect în cerinte și specificatii IT&C pentru instrumentele dezvoltate prin proiect;
 • Elaboreaza recomandari detaliate pe teme de digitalizare;
 • Evalueaza gradul in care instrumentele diditale dezvoltare prin proiect satisfac cerintele utilizatorilor;
 • Evalueaza riscurile legate de securitatea datelor, programelor si echipamentelor;
 • Dispune de capacitatea de a studia, cunoaște, întelege și analiza tendințele tehnologice in industria IT&C și în domeniul digitalizării.
 • Aplica standardele tehnice IT&C în vigoare în vederea soluționarii cerintelor specifice în domeniul digitalizării care apar în derularea activităților proiectului.
 • Proiecteaza solutii de adaptare a instrumentelor digitale dezvoltate astfel încât acestea să asigure creșterea performanțelor și obținerea celor mai bune rezultate.
 • Stabileste solutii, proceduri, tehnici pentru buna funcționare și corecta utilizare instrumentelor digitale dezvoltate;

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de email office@intellisoft.ro. Recrutarea și selecția de va desfășura după următorul calendar

Perioada de înscriere

12-23 septembrie 2022

Etapa de recrutare

26 septembrie – 02 octombrie 2022

Etapa de selecție 1

*Vor fi declarați „Admis” pentru proba de interviu doar candidații care au obținut minim 4 puncte ca urmare a evaluării primelor 3 criterii de selecție. Rezultatele etapei de selecție 1 vor fi transmise fiecărui candidat pe adresa de e-mail de pe care a trimis documentele necesare.

03 octombrie – 09 octombrie 2022

Depunere contestații privind rezultatele etapei de selecție 1

10 octombrie 2022

Comunicarea rezultatelor contestațiilor

*Rezultatele contestațiilor vor fi transmise fiecărui candidat, pe adresa de e-mail proprie.

14 octombrie 2022

Etapa de selecție 2 (Interviu)

*Data și ora interviului, precum și detaliile de conectare se vor transmite pe adresa deproprie.

16 - 22 octombrie 2022

Depunere contestații privind rezultatele etapei de selecție 2

23 octombrie 2022