Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod SIPOCA 942/SMIS 151309

Manual de digitalizare dedicat autorităților publice locale din mediul rural

REZULTATELE PROEICTULUI COOPERARE DIGITALĂ PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ, COD SIPOCA 942/SMIS 151309

Parteneri

intellisoft
intellisoft
 

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului trebuie să abordeze problema/problemele centrale şi să fie definit în termenii obținerii de beneficii durabile pentru grupul țintă. Un proiect va avea un singur obiectiv general, formulat clar și coerent care să contribuie la atingerea obiectivului specific al POCA, în cadrul căruia se lansează această cerere de proiecte.

Obiective specifice

  1. Implementarea, in termen de 3 luni, a unui mecanism de interactiune si consultare publica intre ONG-uri, autoritati publice si cetateni pentru a incuraja dialogul social si civic (sub forma unui instrument digital de tip platforma de comunicare online) si a unui modul de e-learning, care vor fi introduse in circuitul de utilizare al membrilor Parteneriatului de dezvoltare locala.
  2. Realizarea, pe parcursul a 4 luni, a unui instrument de evaluare a gradului de dezvoltare digitala locala (studiu de digitalizare a comunelor din Romania, de tip diagnoza), care va fi diseminat la nivel national, pentru a evalua si ilustra nevoia de digitalizare a UAT-urilor la nivelul comunelor din România.
  3. Formarea și certificarea unui grup țintă de 292 persoane (10 reprezentanti ai ONG-urilor și 282 reprezentanti ai administratiilor publice locale din mediul rural) prin organizarea unor ateliere de instruire pe teme de digitalizare pe parcursul a 6 luni, pentru a dezvolta competentele digitale ale acestora, in vederea consolidarii capacitatii grupului tinta de a se implica in mod colaborativ in initiative de dezvoltare locala bazate pe digitalizare.
  4. Elaborarea, in intervalul a 4 luni, a unui manual de digitalizare adecvat specificului comunelor din Romania, ca procedura de susținere și promovare a dezvoltării locale digitale in mediul rural, care va fi diseminat public, la nivel national, inclusiv autoritatilor publice competente.

Grup tinta

A. 10 reprezentanti ai ONG-urilor (angajati, voluntari sau membri) ce vor participa la subactivitatea 3.3 - Ateliere de instruire pentru asociații partenere (cursuri online de Expert in digitalizare):

B. 282 reprezentanti ai sectorului public local (personal de conducere si de executie din autoritatile si institutiile publice locale si alesi locali - ex. consilieri locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale)

B.1. 200 de angajati ai autoritatilor si institutiilor publice locale (personal de conducere si de executie)

B.2. 41 angajati din sectorul public local (personal de conducere si executie din autoritatile si institutiile publice locale)

B.3. 41 aleși locali (ex. consilieri locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, astfel cum sunt definiți în actele normative incidente administrației publice locale)

Indicatori

INDICATORI PRESTABILIȚI

Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor - 1 PDL

Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare - 10 persoane

Parteneriate intre ONG-uri/parteneri sociali si autoritati locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local - 1 PDL

Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare - 10 persoane

INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT

Personal din cardul autorităților publice care participă la activitățile de formare – 200

Numărul autorităților publice care testează platforma de comunicare și modulul e-learning dezvoltat prin proiect - 4