Anunț de finalizare procedură de recrutare și selecție experți în cadrul proiectului Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod SIPOCA 942/SMIS 151309

În cadrul procedurii de recrutare și selecție experți în cadrul proiectului Cooperare digitală pentru dezvoltarea locală, cod SIPOCA 942/SMIS 151309, conform Procesului verbal nr. 016/ 16.10.2022, postul de Expert digitalizare a fost atribuit candidatului N.A